Σήμερα 8 Νοεμβρίου η Δ΄ τάξη συνέχισε το εργαστήριο δημιουργικής γραφής με θέμα την πόλη - γειτονιά στο πλαίσιο του εικαστικού  project "Εργαλεία Αποσυναρμολόγησης". Η συγγραφέας Δήμητρα Ιωάννου δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να φανταστούν τα παιδιά, να δημιουργήσουν, να συζητήσουν, να γράψουν τις ιδέες τους. Η ομάδα που ασχολείται με τα κτήρια μίλησε και για το Μουσείο Μπουζιάνη που είναι νέο κτήριο καθώς και το σπίτι του ζωγράφου που είναι διατηρητέο. Μαζί μας και ο εικαστικός Ζάφος Ξαγοράρης που μας αποκάλυψε μέρος της παρουσίασης του project με τα γύψινα τρισδιάστατα γράμματα που θα δημιουργήσει με τα παιδιά αλλά και τα ξύλινα που οδηγήσουν σε τυπώματα.

Εργαλεία Αποσυναρμολόγησης 5web  Εργαλεία Αποσυναρμολόγησης7web  Εργαλεία Αποσυναρμολόγησης 6web