Το σχολείο μας προχώρησε σε συνεργασία με την Green City και την Περιφέρεια Αττικής για την ανακύκλωση των υλικών που υπάρχουν σε αυτό αλλά και σε αυτά που θα φέρνουν γονείς κατά καιρούς στο σχολείο.  Ήδη σήμερα έγινε η πρώτη ενημέρωση στους/στις μαθητές/τριες της Α΄ και Β΄ τάξης και φορτώθηκαν τα χαρτιά/βιβλία, οι ηλεκτρονικές συσκευές και καπάκια που ήταν για ανακύκλωση.

green city 1 green city 2 green city 3

Οδηγίες για τα υλικά Φέρνεις τα υλικά στο σχολείο διαχωρισμένα ανά είδος σε χωριστές σακούλες.

Οι τύποι των υλικών που μπορείς να απορρίψεις στο Κινητό Πράσινο Σημείο είναι:

 • Χαρτί / Χαρτόνι
 • Πλαστικά (PET, σκληρά πλαστικά)
 • Μεταλλικά αντικείμενα
 • Αλουμίνιο
 • Γυαλί
 • Βρώσιμα Έλαια και Λίπη
 • Ρούχα (ένδυση, υπόδηση) - Υφάσματα
 • Ηλεκτρονικός & Ηλεκτρικός Εξοπλισμός
  (κλιματιστικά, μικρές συσκευές)
 • Είναι απαραίτητο τα υλικά να είναι κενά από τυχόν περιεχόμενα. Ιδανικά να έχουν ξεπλυθεί αυτά που είναι απαραίτητο, ώστε να μην υπάρχουν υπολείμματα τροφών, υγρών κα.
 • Τα βρώσιμα έλαια και λίπη, θα πρέπει να μεταφέρονται σε πλαστικά μπουκάλια /δοχεία και έπειτα θα απορρίπτονται στους ειδικούς περιέκτες (βαρέλια).