Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τις 12 Ιουνίου 2020 μπορούν να εγγραφούν οι μαθητές/τριες του σχολείου μας στο ολοήμερο πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2020 -2021 προσκομίζοντας την παρακάτω αίτηση εγγραφής και τα σχετικά δικαιολογητικά  (βεβαιώσεις εργασίας ή ανεργίας και των δυο γονέων). Οι κοινωνικά ευάλωτες ομάδες (πρόσφυγες, ρομά κλπ)  δεν χρειάζονται δικαιολογητικά.

Πατήστε εδώ για την αίτηση εγγραφής.