Παρακαλούμε διαβάστε εδώ την προκήρυξη της διαδικασίας εισαγωγής μαθητών της Στ΄ τάξης που θα πάνε Γυμνάσιο το σχολικό έτος 2020-2021 για τα Μουσικά Γυμνάσια και εδώ για τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια .

Εδώ βλέπετε τον κατάλογο με τα Μουσικά Γυμνάσια.

Εδώ βλέπετε τον κατάλογο με τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια.