Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα  με το υπ.αριθμ. 483/25-2-2020 έγγραφο του 1ου ΠΕΚΕΣ Αττικής η νέα ημερομηνία για το σεμινάριο των εκπαιδευτικών Γ΄ και Δ΄ τάξης είναι η Τρίτη 10 Μαρτίου 2020. Την ημέρα εκείνη δε θα λειτουργήσει το σχολείο για τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις.