Μετά την ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, στην οποία συμμετείχε ο Διευθυντής του σχολείου Νίκος Ευσταθίου, το σχολείο μας, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα "Καθαροί Ζούμε στο Σχολείο", εγκεκριμένο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με στόχο την ενημέρωση των μαθητών/τριών για τους κανόνες υγιεινής στο χώρο του σχολείου τόσο στις τουαλέτες όσο και στους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους. Βιωματικά παιχνίδια, αφίσες και επιστημονικό υλικό θα βοηθήσουν εκπαιδευτικούς και παιδιά να δημιουργήσουν συνθήκες για την ανάπτυξη  υγιών ενηλίκων.

καθαροί ζούμε