Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα διασχολικής αλληλογραφίας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της γαλλικής γλώσσας και πολιτισμού. Στόχος του προγράμματος ήταν η επικοινωνία στην ξένη γλώσσα με παιδιά αντίστοιχης ηλικίας κι επιπέδου προκειμένου να εφαρμοστούν οι γνώσεις που αποκτήθηκαν κατα τη διάρκεια του μαθήματος μέσα από ένα διασκεδαστικό και ενδιαφέροντα τρόπο ανταλλαγής μηνυμάτων!

Ευχαριστούμε την εκπαιδευτικό της Γαλλικής Γλώσσας κα Κατερίνα Παπαγιαννοπούλου για την πρωτοβουλία της αυτή με τα παιδιά της Ε΄ και Στ΄ τάξης.
διασχολική