ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

2 – 18 Μαΐου 2018

Στην Α΄ τάξη Δημοτικού εγγράφονται υποχρεωτικά οι μαθητές/τριες ηλικίας που συμπληρώνουν την ηλικία των έξι (6) ετών (έτος γέννησης 2012).

 

Δικαιολογητικά:

1.    Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας του παιδιού (θα αναζητηθεί από τον Διευθυντή του σχολείου μέσω της πλατφόρμας Myschool. Για τους αλλοδαπούς μαθητές χρειάζεται πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο)


2.    Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα   εμβόλια.


3.    Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας).


4.   Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό (Παραλαμβάνεται από το Νηπιαγωγείο).

 

5. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή συμπληρωμένο από γιατρό (το έντυπο παραλαμβάνεται από τον διευθυντή του δημοτικού σχολείου).

 

ΩΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 2-4 Μαΐου 2018 από 8.00 έως 10.00 το πρωί

Από 7 Μαΐου έως 18 Μαΐου 2018 από 8.00 έως 13.30 το μεσημέρι