ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄και της Στ΄ τάξης δε θα προσέλθουν για μάθημα στο σχολείο καθώς οι δασκάλες τους θα έχουν σεμινάριο εκπαίδευσης από τη Σχολική Σύμβουλο που εποπτεύει το σχολείο μας.