Δείτε εδώ την Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τον πίνακα τοποθέτησης των νέων Διευθυντών των σχολικών μονάδων της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών για την τριετία 2017-2020.