Δεξιότητες Ζωής - Life Skills life skills βρετανικό συμβούλιο

Το σχολείο μας φέτος θα ερφαρμόσει στις Ε΄ και Στ΄τάξεις το πρόγραμμα του British Council: Δεξιότητες Ζωής - Διαμορφώνοντας ενεργούς πολίτες.

Οι δεξιότητες ζωής είναι ένας όρος που περιγράφει μια σειρά δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω της μάθησης ή/και μέσω της εμπειρίας του καθενός και χρησιμοποιούνται για να βοηθούν άτομα και ομάδες να διαχειρίζονται αποτελεσματικά προβλήματα και ζητήματα της καθημερινότητας. 

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος έχει εγκριθεί ως παιδαγωγικά κατάλληλο για μαθητές Ε? , ΣΤ? Δημοτικού και Γυμνασίου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) (Μαρούσι, 19-05-2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 78091/Γ7).