Η κεραμίστρια Κοραλία Κολαϊτη δώρισε στο σχολείο μας για την έκθεση - πινακοθήκη ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής και κεραμικής 3 κεραμικά έργα της από stoneware. Την ευχαριστούμε πολύ.