Α΄ ΤΑΞΗ

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

2

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ

3

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

4

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ.

6

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ.

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

 

 

 

 

ΤΑΞΗ Β΄

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

Τ.Π.Ε.

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ.

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ.

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

 

 

 

 

ΤΑΞΗ Γ΄

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ.

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Τ.Π.Ε.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

 

 

ΤΑΞΗ Δ΄

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Τ.Π.Ε.

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛ.

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

 

 

ΤΑΞΗ Ε΄

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

Κ.Π.Α.

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Τ.Π.Ε.

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

 

 

ΤΑΞΗ ΣΤ΄

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Κ.Π.Α.

ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

Τ.Π.Ε.

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΦΥΣΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΑ