ΤΑΞΗ Α1΄

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

 

2

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

 

3

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

4

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Τ.Π.Ε.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΓΓΛΙΚΑ

 

5

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

6

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΞΗ Β1΄

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΛΩΣΣΑ

 

2

ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΛΩΣΣΑ

 

3

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

4

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

 

5

Τ.Π.Ε.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

6

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΓΓΛΙΚΑ

 

 

 

 

 

ΤΑΞΗ Β2΄

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΛΩΣΣΑ

2

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

Τ.Π.Ε.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΛΩΣΣΑ

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

4

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

5

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

6

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛ.

 

 

 

 

 

ΤΑΞΗ Γ΄

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

2

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

3

ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Τ.Π.Ε

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

4

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

6

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

 

 

 

ΤΑΞΗ Δ΄

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1

ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

 

2

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

 

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΛΩΣΣΑ

 

4

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

5

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

 

6

Τ.Π.Ε.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΞΗ Ε΄

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

2

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΟΙΝ.ΠΟΛΙΤ. ΑΓΩΓΗ

4

ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΑ

5

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

Τ.Π.Ε.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

6

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

 

  

 

 

 

ΤΑΞΗ ΣΤ΄

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

 

2

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

 

3

ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

4

ΓΛΩΣΣΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΑ

 

5

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΑ

ΚΟΙΝ. ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ

 

6

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

Τ.Π.Ε.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ