5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ»

ΤΑΞΗ Α΄

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1

ΣΚΟΥΡΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΑΛΙΒΕΡΤΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΑΛΙΒΕΡΤΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΑΛΙΒΕΡΤΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ

Τ.Π.Ε.

 

2

ΧΡΙΣΤΟΦΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΛΙΒΕΡΤΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΑΛΙΒΕΡΤΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΑΛΙΒΕΡΤΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΑΛΙΒΕΡΤΗ

ΓΛΩΣΣΑ

 

3

ΑΛΙΒΕΡΤΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΑΛΙΒΕΡΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΛΙΒΕΡΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΛΙΒΕΡΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

4

ΑΛΙΒΕΡΤΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΖΑΧΑΡΙΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΑΛΙΒΕΡΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ.

ΧΡΙΣΤΟΦΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΛΙΒΕΡΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ.

 

5

ΑΛΙΒΕΡΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΔΑΒΑΡΙΑ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΑΛΙΒΕΡΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

6

ΑΛΙΒΕΡΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ.

ΔΑΒΑΡΙΑ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΔΑΒΑΡΙΑ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΑΛΙΒΕΡΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ.

ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

 

 

 

ΤΑΞΗ Β΄

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1

ΜΙΧΕΛΗΝΑΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΙΧΕΛΗΝΑΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ

Τ.Π.Ε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΜΙΧΕΛΗΝΑΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ

2

ΜΙΧΕΛΗΝΑΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΙΧΕΛΗΝΑΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΙΧΕΛΗΝΑΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΜΙΧΕΛΗΝΑΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ

3

ΧΡΙΣΤΟΦΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΧΡΙΣΤΟΦΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΜΙΧΕΛΗΝΑΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΙΧΕΛΗΝΑΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΙΧΕΛΗΝΑΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

4

ΜΙΧΕΛΗΝΑΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΙΧΕΛΗΝΑΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΙΧΕΛΗΝΑΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΙΧΕΛΗΝΑΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΙΧΕΛΗΝΑΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ.

5

ΜΙΧΕΛΗΝΑΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ.

ΖΑΧΑΡΙΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΜΙΧΕΛΗΝΑΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ.

ΜΙΧΕΛΗΝΑΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ.

ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

6

ΜΙΧΕΛΗΝΑΚΗ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΣΚΟΥΡΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΔΑΒΑΡΙΑ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΔΑΒΑΡΙΑ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

 

 

 

 

ΤΑΞΗ Γ΄

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1

ΧΡΙΣΤΟΦΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΑΤΟΥΡΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

ΦΑΤΟΥΡΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΑΤΟΥΡΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

2

ΣΚΟΥΡΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΦΑΤΟΥΡΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

ΦΑΤΟΥΡΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΑΤΟΥΡΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

3

ΦΑΤΟΥΡΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ

Τ.Π.Ε.

ΦΑΤΟΥΡΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΦΑΤΟΥΡΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

4

ΦΑΤΟΥΡΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

ΦΑΤΟΥΡΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΣΚΟΥΡΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΦΑΤΟΥΡΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΚΟΥΡΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

5

ΦΑΤΟΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ.

ΦΑΤΟΥΡΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΑΤΟΥΡΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΖΑΧΑΡΙΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΔΑΒΑΡΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

6

ΔΑΒΑΡΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΦΑΤΟΥΡΟΥ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΦΑΤΟΥΡΟΥ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΦΑΤΟΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ.

ΧΡΙΣΤΟΦΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

ΤΑΞΗ Δ΄

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

   

1

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΕΡΦΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΣΕΡΦΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΣΕΡΦΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

 

 

2

ΣΕΡΦΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΣΕΡΦΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΣΕΡΦΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΣΕΡΦΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ

Τ.Π.Ε.

 

 

3

ΣΕΡΦΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΣΕΡΦΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΣΚΟΥΡΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΕΡΦΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΚΟΥΡΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

 

 

4

ΧΡΙΣΤΟΦΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΧΡΙΣΤΟΦΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΣΕΡΦΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

 

 

5

ΣΚΟΥΡΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΕΡΦΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΣΕΡΦΑ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΣΕΡΦΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

 

6

ΣΕΡΦΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΖΑΧΑΡΙΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΣΕΡΦΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ.

ΣΕΡΦΑ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΣΕΡΦΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ.

 

 

 

ΤΑΞΗ Ε΄

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

   

1

ΜΩΡΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΩΡΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΚΟΙΝ.ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ

ΜΩΡΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΩΡΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

   

2

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΣΚΟΥΡΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΜΩΡΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΩΡΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

   

3

ΜΩΡΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΩΡΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΙΚΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΑΛΛΙΚΑ

   

4

ΣΚΟΥΡΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ

Τ.Π.Ε.

ΜΩΡΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΩΡΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

   

5

ΜΩΡΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΩΡΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΩΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΑ

ΜΩΡΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΟΥΡΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

   

6

ΜΩΡΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΩΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΑ

ΜΩΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΑ

ΖΑΧΑΡΙΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΜΩΡΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

 

 

 

 

ΤΑΞΗ ΣΤ΄

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

   

1

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΟΛΙΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΚΟΙΝ.ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ

ΠΟΛΙΤΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

 

 

2

ΠΟΛΙΤΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ

Τ.Π.Ε.

ΠΟΛΙΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

 

 

3

ΣΚΟΥΡΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΖΑΧΑΡΙΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

ΠΟΛΙΤΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

ΠΟΛΙΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΑ

 

 

4

ΠΟΛΙΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

ΠΟΛΙΤΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΑΛΛΙΚΑ

 

 

5

ΠΟΛΙΤΟΥ

ΦΥΣΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΚΟΥΡΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΠΟΛΙΤΟΥ

ΦΥΣΙΚΑ

 

 

6

ΠΟΛΙΤΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΟΛΙΤΟΥ

ΦΥΣΙΚΑ

ΣΚΟΥΡΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ