Υποδιευθύντρια: Σταματία Μώρου

 

 

Για το σχολικό έτος 2021-2022 Υπεύθυνη για τη λειτουργία του Ολοήμερου είναι:

Δαβαρία Ηλιάνα