Την Παρασκευή 13 Μαίου ήταν η σειρά της Γ΄ τάξης να επισκεφτεί την έκθεση της Σελέστ Πολυχρονιάδη στο Μουσείο Μπουζιάνη συνοδεία του Διευθυντή του σχολείου και της δασκάλας τους Ιωάννας Σέρφα.

Το επόμενο βήμα είναι η ολοκλήρωση των έργων που δούλεψαν τα παιδιά πάνω στα έργα του Γιώργου Μπουζιάνη και της Σελέστ Πολυχρονιάδη και να τα εκθέσουμε μέσα στον Ιούνιο δίπλα στα πρωτότυπα.

selest g1  selest g2