Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης 

Δείτε την αφίσα της έκθεσης

Δείτε την πρόσκληση (animated) στο Youtube